Flora Tower ภารกิจซ่าของผู้กล้าพิชิตหอคอย ภาค ป่วนหอคอยพฤกษา

ราคาปกติ: 169 ฿
ราคาลด: 153 ฿
รายละเอียด :

ฟลอร่าทาวเวอร์ หอคอยที่อุดมไปด้วยพรรณไม้หายากนานาชนิด สถานที่แห่งเดียวซึ่งมีต้นไม้แห่งแสงอาทิตย์งอกงาม และยังเป็นที่ต้องการขององค์ราชา แต่หอคอยสวยงามนี้มีผู้พิทักษ์ชนิดต่าง ๆ คอยปกป้องดูแลอยู่ จึงประกาศหาผู้กล้าที่จะมาทำภารกิจตามล่าดอกไม้นี้ เขาคนนั้นก็คือ ชูจิล หนุ่มนักเวทลูกครึ่งมังการ องค์ชายอาร์คอน และ โพเฟลเอลฟ์นักพฤกษศาสตร์ งานนี้เห็นที่จะไม่ใช่งานเดินเล่นเก็บดอกไม้เสียแล้ว

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.