รักฤา ไร้พรหมแดน 1

***หนังสือคละสภาพ 70-90%
ราคาปกติ: 195 ฿
ราคาลด: 176 ฿
รายละเอียด :

หัวใจรักมักอภัยเมื่อพลาดผิด              

ปลุกปลอบจิตให้หาญกล้าฝ่าภัยผอง

เปี่ยมน้ำใจไมตรีต่อคู่ครอง

เฝ้าใฝ่ปองจองจับโอกาสใจ

หัวใจรักมักพิสุทธิ์ดุจน้ำค้าง             

ใสสว่างกระจ่างสุขด้วยการให้

เอาความรักความเชื่อมั่นวางลงไป                  

ในหทัยอันสวยสดแลงดงาม

หัวใจรักมักอยู่เหนือกาลเวลา              

จักล้ำค่าตราตรึงถึงโลกสาม

จักอ่อนน้อมยอมรับทุกโมงยาม                        

ในความเป็นตัวตน... คนของใจ

บทวิจารณ์

There are yet no reviews for this product.