ลำดับขั้นเชื้อพระวงศ์ชายในราชวงศ์จีน

ลำดับขั้นเชื้อพระวงศ์ชายในราชวงศ์จีน

ประเทศจีนในประวัติศาสตร์ถูกปกครองโดยราชวงศ์มาอย่างยาวนาน แต่ละราชวงศ์ก็ล้วนมีระบอบการปกครองที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการยึดมั่นในระบอบสืบสันติวงศ์ กล่าวคือบัลลังก์จะถูกสืบทอดต่อให้กับสายเลือดเดียวกันไปเรื่อย ๆ   แต่ว่านอกจากรัชทายาทแล้วเนี่ย เพื่อน ๆ สงสัยกันไหมคะว่าเชื้อพระวงศ์เขามีลำดับขั้นกันอย่างไร วันนี้เราจึงยกลำดับขั้นเชื้อพระวงศ์โดยอ้างอิงจากลำดับขั้นในราชวงศ์ชิงมาให้ทุกคนได้รู้จักกัน

 
เหอซั่วชินหวัง(和硕亲王)หรือ ชินอ๋อง

เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ลำดับที่ 1 โดยส่วนมากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งนี้จะเป็นโอรส พระเชษฐา หรือพระอนุชาก็ได้ และตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งสูงสุดที่มีศักดิ์รองลงมาจากตำแหน่งรัชทายาท เมื่อผู้เป็นชินอ๋องสิ้นพระชนม์ผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งต่อก็คือโอรสองค์โต หรือโอรสที่เกิดจากภริยาเอกเท่านั้น หากชินอ๋องผู้นั้นไม่มีผู้สืบสายสกุล ฮ่องเต้ก็สามารถแต่งตั้งองค์ชายอื่นมาดำรงตำแหน่งต่อได้

 

ซื่อจื่อ(世子) หรือ รัฐทายาท

เป็นตำแหน่งผู้สืบทอดจากชินอ๋อง โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นโอรสองค์โตหรือโอรสที่เกิดจากภริยาเอก เดิมคำว่าซื่อจื่อเป็นคำที่ใช้เรียกพระโอรสองค์โตและบุตรชายคนโตของเหล่าขุนนางชั้นสูงที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดา ภายหลังในสมัยราชวงศ์โจวได้มีการแยกคำว่าไท่จื่อกับซื่อจื่อออกจากกัน ซื่อจื่อจึงถูกใช้เรียกเฉพาะบุตรชายที่สืบทอดตำแหน่งจูโหวจากบิดาเท่านั้น ในราชวงศ์ชิงหากมีการสืบทอดตำแหน่ง ซื่อจื่อจะถูกลดขั้นในกรสืบทอดลง 1 ขั้น นอกเสียจากว่าเป็นสายเลือดของอ๋องหมวกเหล็กก็จะสามารถรับตำแหน่งชินอ๋องได้ทันที

 

ตัวหลัวจวิ้นหวัง(多罗郡王)หรือ จวิ้นอ๋อง

เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ลำดับที่ 2 โดยส่วนมากฮ่องเต้จะแต่งตั้งตำแหน่งนี้ให้กับโอรสที่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นมากนัก คำว่า ตัวหลัว ในภาษาแมนจูสื่อความหมายถึง คุณธรรม เมื่อผู้เป็นจวิ้นอ๋องสิ้นพระชนม์ผู้ที่จะมาสืบทอดตำแหน่งต่อเรียกว่า จวิ้นหวังจ่างจื่อ(郡王长子) ซึ่งคือโอรสองค์โต หรือโอรสที่เกิดจากภริยาเอกเท่านั้น หากจวิ้นอ๋องผู้นั้นไม่มีผู้สืบสายสกุล ฮ่องเต้ก็สามารถแต่งตั้งองค์ชายอื่นมาดำรงตำแหน่งต่อได้

 

ตัวหลัวเป้ยเล่อ(多罗贝勒)หรือ เป้ยเล่อ

เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 3 คล้ายกับจวิ้นอ๋องแต่มีอำนาจทางการทหารต่ำกว่าจวิ้นอ๋องหนึ่งขั้น เดิมทีเป็นตำแหน่งผู้นำเผ่าต่างๆในยุคนอกด่าน เป็นตำแหน่งสำหรับพระโอรสหรือพระนัดดาที่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรมากนัก โอรสผู้สืบทอดตำแหน่งจวิ้นอ๋องที่ไม่ได้สืบสายมาจากอ๋องหมวกเหล็กก็จะได้รับตำแหน่งนี้เช่นกัน

 

กู้ซานเป้ยจื่อ(固山贝子)หรือ เป้ยจื่อ

เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ลำดับที่ 4 คำว่าเป้ยจื่อถูกนำมาใช้สื่อความหมายถึงขุนนางชั้นสูง ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นสุดที่ฮ่องเต้จะแต่งตั้งให้กับพระโอรสหรือพระนัดดาเมื่อเริ่มเป็นผู้ใหญ่ หากมีผลงานโดดเด่นก็สามารถเลื่อนขั้นได้ โอรสผู้สืบทอดตำแหน่งเป้ยเล่อจะได้รับตำแหน่งเป้ยจื่อตามบรรดาศักดิ์

 

เฟิ่งเอินเจิ้นกั๋วกง(奉恩镇国公)หรือ เจิ้นกั๋วกง

เป็นตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 5 คำว่า เจิ้น(镇)แปลว่า ผู้รักษาเมืองหลัก ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของกั๋วกงขั้นที่ 1 และถือว่ามีศักดิ์เป็นท่านชาย ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมักเป็นพระนัดดาที่มีมารดาเป็นชายารอง จึงได้ตำแหน่งนี้ในตอนเริ่มเป็นผู้ใหญ่ และสามารถทำผลงานเพื่อนเลื่อนขั้นต่อไปได้ ผู้สืบทอดตำแหน่งเป้ยจื่อจะได้รับตำแหน่งเจิ้นกั๋วกงตามบรรดาศักดิ์

 

เฟิ่งเอินฝู่กั๋วกง(奉恩辅国公)หรือ ฝู่กั๋วกง

ตำแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายลำดับที่ 6 คำว่า ฝู่(辅) แปลว่า ผู้รักษาเมืองรอง ตำแหน่นี้เป็นตำแหน่งของกั๋วกงขั้นที่ 2 และถือว่ามีศักดิ์เป็นท่านชายเช่นเดียวกัน ผู้ได้รับแต่งตั้งมักเป็นพระปนัดดาที่มีมารดาเป็นพระชายารอง สามารถทำผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นต่อไปได้ โดยผู้สืบทอดตำแหน่งเจิ้นกั๋วกงจะได้รับตำแหน่งฝู่กั๋วกงตามบรรดาศักดิ์


ตำแหน่งซื่อจื่อก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเหมือนกันนะคะเนี่ย มิน่าล่ะเหิงหยางหวังซื่อจื่ออย่าง “ซูเซวียน” ถึงได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวการเมืองชนปวดหัว มาเอาใจช่วยให้ “ลู่จิ้ง” เอาตัวรอดในการสวมรอยเป็นซื่อจื่อหนุ่มได้ใน ซื่อจื่อ ข้าเกิดมาเป็นท่านเสียแล้ว


เรียบเรียงโดยนักศึกษาฝึกงาน sendy
ภาพโดยนักศึกษาฝึกงาน ramie_pp


Facebook Comments